Rådgivning

Att leva tillsammans är inte alltid så lätt. Ibland strular det till sig och det blir problem i relationen.
Det kan då vara skönt att prata med någon.

Vi tror att det går att det finns hopp för alla relationer, därför vi tror att familjen är viktig, familjen är en av samhällets grundstenar.

Vi arbetar utifrån:
– Kristen värdegrund
– Tystnadsplikt
– LF Certifierade familjerådgivare